BEK
Sài Gòn Trend Củi Rooftop – một địa điểm chill ở quận Tân Bình Buổi tối lên đèn nhìn vào quầy ta nói ngầu

Buổi tối lên đèn nhìn vào quầy ta nói ngầu

Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao
Củi Rooftop nằm ở tầng 4 trên một toà nhà cao
cui-rooftopĐiểm đặc biệt của Củi đó là “Cocktail Theo Yêu Cầu”

Bài Viết Nổi Bật