Salad cá hồi 129k

Bò Mỹ sốt De HAD’s
Sườn tảng BBQ 200k
Cơm trái thơm ( 119k)

Bài Viết Nổi Bật